Mezei Balázs: Vallásbölcselet - könyvbemutató

2005. június 14-én, kedden került sor Mezei Balázs: Vallásbölcselet című kötetének bemutatójára az XXI. Század Intézet székházában.

Könyvem azoknak szól, akik a vallásbölcselet terén átfogó és tagolt ismeretre kívánnak szert tenni. A "vallásbölcselet" kifejezést az alábbiakban egyrészt filozófiai gondolkodásként, másrészt a filozófia sajátos fogalmaként értem. Ezért munkámat azok is haszonnal forgathatják, akik a filozófia alapvető problémái, s ezen túlmenően a bölcseletként felfogott filozófia lehetősége iránt érdeklődnek. Ebben az előszóban először áttekintem a vallásfilozófia és a könyv címében szereplő vallásbölcselet kapcsolatát (1. § a); vázolom a vallásbölcselet tárgyát (1. § b); bemutatom módszerét (1. § c); körvonalazom tudományos karakterét, illetve alkalmazásának lehetőségét egy, a jelen kötet alapján kidolgozható részletes vallásbölcseleti diszciplína terén (1. § d); rövid, összefoglaló áttekintést nyújtok a könyv tartalmáról (1. § e); bemutatom a szöveg nagyobb részeinek strukturális összefüggését (1. §/); érintem ennek a vallásbölcseletnek a kapcsolatát a mai magyar filozófiai nyelvvel és kultúrával (1. § g); ismertetem a szöveg formai felépítését különös tekintettel a szövegbeosztásra (1. § h); végül köszönetemet fejezem ki azoknak, akik e munka elkészítését szellemi és anyagi értelemben lehetővé tették (1. § i).
 
 
 
 

Vissza