˝Magyarország a legfejlettebb fiatal demokrácia˝

Hazánk a legelőrehaladottabb pártrendszerű ország az Európai Unió új tagállamai között - mondta a minap a XXI. Század Intézetben Hans-Joachim Veen, a Konrád Adenauer Alapítvány kutatóigazgatója. A történészprofesszor szerint a posztszocialista államok pártrendszerének természetszerű fejlődésében Csehország és Szlovákia követi Magyarországot.

Különleges előadással ajándékozta meg hallgatóságát Németország egyik legkeresettebb politikai elemzője. Helmut Kohl kancellár egykori tanácsadója szerint közismert tény, noha tudományosan nem támasztható alá, hogy a választási eredmények tendenciája az egész posztszocialista térség országait egyaránt jellemzi, s bizonyos szempontokból hasonló problémákkal küzd Magyarország, mint Lengyelország. A rendszerváltozás utáni időszak pártrendszereinek kialakulásakor a nyugati világ attól tartott, hogy a pártok száma robbanásszerűen fog növekedni, ezáltal pedig a politikai mezőny ideológiailag szilánkokra hullik, és irányíthatatlanná válik az ország. A másik veszélyt a régi kommunista pártok szervezeti profizmusa jelentette, ami lehetővé tenné, hogy megszerezzék a politikai életben a domináns szerepet, és így elnyomják a kisebb politikai hagyománnyal rendelkező jobbközép pártokat - mondta Veen. A Nyugat számára hihetetlenül koncentrált a térség pártberendezkedése. Magyarország azáltal is kiemelkedik, hogy olyannyira leszűkült politikai mezőnye, hogy már szinte kétpólusú hárompártrendszerről lehet beszélni. A többi új demokráciában a pártok száma négy és hét között ingadozik, itt ugyanis beindult az úgynevezett második generációs pártalapítási hullám. A szélsőséges koncentrációs folyamat okait elsősorban a választójogban (az ötszázalékos parlamenti küszöbben) és az európai uniós pártrendszer hatásában kell keresnünk - vélte a német professzor. Előadásában arra a megállapításra jutott Hans-Joachim Veen, hogy hazánk rendelkezik a térség legelőrehaladottabb fázisban lévő pártberendezkedésével, miután az egypártrendszerből kibontakoztatott egy igen színes politikai palettát, s mára radikálisan le is tisztította. Az új generáció számára már-már természetesnek látszik, hogy minden választás egyben kormányváltás is, ami ugyanakkor súlyos problémákat is felvet. Nem szabad csupán a végletekig türelmetlen választópolgárokat hibáztatni a sorozatos kormányváltások miatt, noha meg kell jegyezni, hogy az állandó szavazók aránya a térségben arányaiban csekély. A pártok kialakulatlan profilja is vétkes abban, hogy a szavazók többsége fogékony a populista szlogenekre és népszerűsítő ígéretekre, viszont rövid időn belül képes elfordulni bármelyik erőtől, hogy végül kivonja magát bármiféle politikai véleménnyilvánítás alól - mondta Veen. Ekkor vagy a szélsőséges pártok népszerűsége növekszik, vagy pedig teljesen új és ismeretlen pártok jelennek meg a politika színterén, bízva a bizonytalan szavazók potenciális érdeklődésében. A fiatal demokráciák politikai berendezkedését négyféle párttípus jellemzi Veen szerint. Az első a posztkommunista pártok tábora, melyek a politikai spektrum balközéptől egészen a szélsőbaloldalig terjedő részét foglalják el. A második típusba az első generációs, új pártok tartoznak, amelyeknek eleinte kialakulatlan politikai profilja volt. A német történész szerint már csak ezért sem kellene a Fideszt azért vádolni, mert eleinte az SZDSZ-szel hasonló nézeteket vallott: akkoriban még kiforratlan volt Magyarországon a politikai mezőny, az első generációs új pártokat szinte kizárólag csak kommunistaellenességük határozta meg. A harmadik a történelmi pártok csoportja, Magyarországon a mára már jelentéktelenné sorvadt Független Kisgazdapárt tartozott ide. Minden kelet-közép-európai országban megtalálhatók végül a tisztán populista pártok, melyek politikai szerepe egyre növekedni látszik. (Lengyelországban a szavazók negyede támogat szélsőséges pártot.) Az új pártoknak Veen szerint arra kell törekedniük, hogy a hosszú távú fennmaradás érdekében viszonylag hű szavazótáborra tegyenek szert, amely bizonyos mértékig azonosul a célkitűzéseivel. Fölösleges egy politikai erőnek arra törekednie, hogy minél többféle társadalmi réteget szólítson meg, amíg nem támaszkodhat egy megbízható, társadalmilag viszonylag homogén szavazóbázisra. Ennek a kialakítása már csupán azért is nehéz, mivel a kommunizmus alatt szétrombolták a térség hagyományos társadalmi szerkezetét.

Vissza