BEMUTATKOZÓ
XXI. Század Intézet

A XXI. Század Intézet 2000. szeptemberében jött létre, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kutatóintézeteként kezdte meg működését. Alapvető profilja politikatudományi tárgyú kutatások támogatása, illetve ehhez kapcsolódóan számos más, a politikatudományt segítő tevékenység. A legfontosabb tevékenységi körök a következők:

1. Politikatudományi tárgyú pályázatok kiírása és a sikeres projektek pénzügyi támogatása. 2001-től kezdve évente két alkalommal (általában januárban és szeptemberben) kerül sor pályázat kiírására, amely meghirdetésre kerül ún. senior (gyakorló kutatók), illetve junior (egyetemi és Ph.D hallgatók) kategóriában. A pályázatok elbírálását független szakmai testület végzi. A pályázati kiírást legalább két magyar napilap közli, az űrlap letöltése a Pályázati űrlapon lehetséges.

2. Konferenciák. Az intézet, a támogatott kutatók és kutatások eredményeire támaszkodva hazai, illetve nemzetközi részvételű szakmai konferenciákat szervez. Kiemelendő a XX. Század Intézettel közösen szervezett Tíz éve szabadon című nemzetközi konferencia, amelyre 2000. október 30. - november 1. között került sor Budapesten.

3. Könyvkiadás. Az intézet a legszínvonalasabb, monografikus igényű kutatási zárójelentések, valamint indokolt esetben más tudományos munkák megjelentetését - a rendelkezésre álló keretek mértékében - támogatja.

4. Kurrens idegen nyelvű politikatudományi művek magyar nyelvre fordítása és kiadása. Az intézet alapvetőnek tartja, hogy a legfontosabb külföldi szerzők által írt munkák magyar nyelven is elérhetővé váljanak, az egyetemi politikatudományi oktatás integráns részét képezzék.

5. Műhelyek, klubok. Az intézet a támogatott kutatók, mint ˝holdudvar˝ számára különféle műhelyeket, vitafórumokat hoz létre, ezzel biztosítva a kutatók közötti eszmecsere rendszeressé válását. Külön említendő a hallgatói klub, amely a junior ösztöndíjasok számára kínál együttműködési lehetőséget.

6. Folyóirat-támogatás. Az intézet 2000 ősze, azaz megalakulása óta támogatja a Central European Political Sciences Review-t (CEPSR); a közép-európai politikatudományi folyóirat megalakulását a Közép-Európai Politikatudományi Társaságok Szövetsége (ACERSA) határozta el, a szerkesztőség székhelye Budapest lett, főszerkesztő Simon János.
A XXI. Század Intézet kizárólag tudományos szempontok alapján működő kutatóközpont, amely nyitott az intézményekkel, csoportokkal és egyénekkel való kapcsolatfelvételre.
Az intézet munkatársai: főigazgató Schmidt Mária főigazgató, Fekete Marianna koordinációs igazgató és Tallai Gábor programigazgató.

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

  vissza
főoldal  Fejlesztette a
CENTER.HU Kft.
mail.terrorhaza.hu 1@mail.terrorhaza.hu

     Impresszum  |  Adatkezelés
www.magyarforradalom1956.hu www.lakossagcsere.hu www.xxszazadintezet.hu www.terrorhaza.hu www.koestler.hu www.orwell.hu www.magyarholocaust.hu www.magyartragedia1945.hu www.svabkitelepites.hu www.szexualisforradalom.hu www.delvidekitragedia.hu przewoznik.terrorhaza.hu http://www.habsburg.org.hu http://www.elsovilaghaboru.com/